Προσφορές

Χορηγείται η Αξιολόγηση με σταθμισμένα τεστ  σε μαθητές Νηπίου και Δημοτικού Σχολείου, με έκπτωση 35% για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο..!

Καταχώρηση:

Δωρεάν Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση στο χώρο μας.

Καταχώρηση:

ΔΩΡΕΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!

ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.